Kinderboerderij De Waterster

Welkom op de website van Kinderboerderij De Waterster in Wateringen.

Op deze website leest u o.a. alles over de kinderboerderij en de dieren,
de activiteiten die wij organiseren en de laatste nieuwsberichten.
Wij hopen u en jou regelmatig op onze boerderij te mogen begroeten!

Bedrijventerrein Interwateringen

Bedrijvenvereniging Interwateringen heeft een cheque overhandigd aan kinderboerderij de Waterster à € 750,-. Hier zijn we superblij mee!

Subsidie en andere financiering

De kinderboerderij krijgt vanuit de gemeente een kleine subsidie, maar is daarnaast grotendeels afhankelijk van sponsoren en donateurs. Een kinderboerderij kost veel geld, denk daarbij aan de kosten voor het voer, de dierenarts, het onderhoud van de dierenhokken en hekwerk etc.

Voor diverse projecten zijn wij op zoek naar financiering. Dan moet men bijvoorbeeld denken aan de jaarlijks terugkerende opknap- en schilderbeurten, werkkleding voor onze vrijwilligers, het organiseren van activiteiten voor kinderen, lesmaterialen voor lessen aan schoolklassen/BSO en vervanging van materialen. Er is altijd wel iets waar we graag financieel meer aandacht aan zouden geven. Wilt u ons via uw bedrijf periodiek sponsoren of een eenmalige donatie geven? Wij zijn u daarvoor heel dankbaar. Neem contact op met de voorzitter: Ben Bornebroek.

Sponsoring in goederen
Heeft u niet de mogelijkheid om ons financieel te sponsoren maar wilt u toch een bijdrage leveren? Wij hebben soms ook bepaalde materialen nodig en vinden het fijn om met u te overleggen wat u voor ons zou kunnen betekenen.

Ook stellen wij het op prijs als u zelf met ideeën komt. We bespreken dan graag met u het nut en de mogelijkheden.

Wij zijn u erg dankbaar voor uw bijdrage. Indien u er geen bezwaar tegen heeft vermelden wij uw bedrijfsnaam, bedrijfsactiviteit en sponsorship op onze website als blijk van waardering. Ook andere vermeldingsvormen zijn in overleg mogelijk.

ANBI instelling
Stichting De Waterster is erkend als ANBI. Dit betekent dat het door de belastingdienst als 'algemeen nut beogende instelling' is aangewezen. Schenkers aan de kinderboerderij kunnen hierdoor gebruik maken van fiscale voordelen:
- Een ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
- Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van de schenking.
- Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Zie ook onder tabblad "De boerderij" -> Anbi gegevens..

Gemeente Westland

Voor de beheerder, medewerkers en vrijwilligers is dankzij hen in 2017 mooie kleding aangeschaft.

Deze firma uit Wateringen heeft in december 2019 de ruiten voor de paardenstal gesponsord.

€ 286 uit de knuffelactie 2018

€ 527,50 uit de knuffelactie 2017.

Hiervan zijn de cavia's en caviaverblijven gekocht.

€ 200,- gedoneerd juni 2020


Geïnteresseerd in sponsoring? Hier kan ook uw logo staan!