Natuurboerderij De Waterster

Zomer aanzicht

Winter aanzicht

Historische ontwikkeling


Rond 1978 is uit particulier initiatief ontstaan de Stichting Kinderboerderij ’t Landje. Drie vrijwilligers beheerde aan de Willem III straat te wateringen een perceeltje grond met enkele opstallen en diverse dieren.

Echter, na ca. 10 jaar is de Stichting ontbonden omdat er slechts één vrijwilliger was overgebleven en de belangstelling en daarmee het bezoekersaantal afnam.

Op dat moment heeft het college van B enW besloten, het beheer van de kinderboerderij voor haar rekening te nemen en nieuwe vrijwilligers te werven.

Wel werd door het toenmalige college van B en W besloten, dat onderzoek zou worden verricht naar mogelijkheden voor een andere locatie.

In juli 1990 is door het toenmalige college besloten het landje te verplaatsen naar het Hofpark.

Op 13 december 1990 heeft tussen toenmalige Wethouder, afd. Welzijn en afd. Plantsoenen overleg plaatsgevonden. Hieruit kwam de wens tot een nieuwe locatie aan het Hofzicht naar voren

Er waren plannen gemaakt om kinderen en volwassenen op verantwoorde en educatieve manier kennis te laten maken met dieren. Vanuit die ideologie is men gestart en dat heeft geresulteerd in de bouw van een kinderboerderij op een terrein in het Hofpark van Wateringen, gemeente Westland . Met deze ideologie is in 1994 de Stichting De Waterster opgericht.

De Natuurboerderij De Waterster is een middelgrote kinderboerderij. De kinderboerderij is destijds begonnen met wat geitjes, schapen en wat pluimvee. In de loop der jaren is er veel veranderd. Er zijn veel diersoorten bijgekomen en nieuwe stallen geplaatst. Er zijn landbouwhuisdierrassen te zien, zoals een ezel, diverse soorten geiten, diverse soorten schapen, varkens en pluimvee.

Er zijn statuten gedeponeerd en de kinderboerderij is in 1994 ingeschreven in de Kamer van Koophandel.


Bedrijfsprofiel


Natuurboerderij De Waterster is een unieke plek in Wateringen, waar kinderen en volwassenen in contact kunnen komen met allerlei dieren. Daarnaast organiseert de kinderboerderij veel leuke en leerzame activiteiten en vormt een ontmoetingsplek voor inwoners uit Wateringen en omgeving. Jaarlijks wordt de kinderboerderij door velen bezocht.

De kinderboerderij is een stichting en wordt beheerd door een vaste medewerker, die wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers. De kinderboerderij ontvangt een bijdrage van de gemeente Westland, aangevuld met donaties, giften en sponsorgelden van bedrijven en andere organisaties en eigen inkomsten.