De boerderij in de zomer

De boerderij in de winter

Historische ontwikkeling de Waterster

 

Rond 1978 is uit particulier initiatief de Stichting Kinderboerderij ’t Landje ontstaan. Drie vrijwilligers beheerden aan de Willem III straat te Wateringen een perceeltje grond met enkele opstallen en diverse dieren. Echter, na ongeveer 10 jaar is de stichting ontbonden omdat er slechts één vrijwilliger was overgebleven en de belangstelling, en daarmee het bezoekersaantal, afnam.

Op dat moment heeft het college van B&W besloten het beheer van de kinderboerderij voor haar rekening te nemen en nieuwe vrijwilligers te werven. Daarbij werd door het toenmalige college van B&W besloten dat onderzoek zou worden verricht naar mogelijkheden voor een andere locatie. In juli 1990 is door het toenmalige college besloten het landje te verplaatsen naar het Hofpark. Op 13 december 1990 heeft tussen toenmalige wethouder Welzijn en Plantsoenen overleg plaatsgevonden. Hieruit kwam de wens tot een nieuwe locatie aan het Hofzicht naar voren.

Er waren plannen gemaakt om kinderen en volwassenen op verantwoorde en educatieve manier kennis te laten maken met dieren. Vanuit die ideologie is men gestart en dat heeft geresulteerd in de bouw van een kinderboerderij op een terrein in het Hofpark van Wateringen, gemeente Westland. Met deze ideologie is in 1994 Stichting De Waterster opgericht. Er zijn statuten gedeponeerd en de kinderboerderij is in datzelfde jaar ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

De Natuurboerderij De Waterster is een middelgrote kinderboerderij. De kinderboerderij is destijds begonnen met wat geitjes, schapen en wat pluimvee. In de loop der jaren is er veel veranderd. Er zijn veel diersoorten bijgekomen en nieuwe stallen geplaatst. Er zijn landbouwhuisdierrassen te zien, zoals een pony, diverse soorten geiten, diverse soorten schapen, varkens en pluimvee.