Beleidsplan

 

Doelstelling

 

De kinderboerderij heeft de volgende hoofddoelstellingen:

 

Educatie:

  • De kinderboerderij stelt inwoners van Wateringen de gemeente Westland (regio), maatschappelijke organisaties, scholen, (groot)ouders/begeleiders/verzorgers in staat om kinderen, jongeren, maar ook volwassenen kennis te laten maken en te informeren over de verzorging van de aanwezige dieren en planten op de kinderboerderij teneinde affiniteit, waardering en respect hiervoor te stimuleren.

  • Voorlichting geven over de dieren en hun verzorging aan bezoekers, zowel door middel van bebording als mondeling.

  • Educatieve activiteiten aanbieden, zoals educatieve speurtochten, rondleidingen, kinderfeestjes (onderdeel meehelpen) , themadagen, knuffeluurtjes en dreumesochtenden

  • Voorlichting geven over duurzaamheid en hierin zelf een voorbeeld vormen (bijv. ophalen apparaten in het kader van het Recycleproject, zoals afval vet verzamelen in de gele container, gescheiden afval).

 

Recreatief en sociaal maatschappelijk:

De kinderboerderij biedt bezoekers de gelegenheid tot een vrijblijvende en laagdrempelige wijze van recreatie en ontspanning door middel van de aanwezige dieren, planten, faciliteiten en activiteiten en fungeert daarbij tevens als groene ontmoetingsplaats voor de wijk en de regio.

Het regelmatig aanbieden van activiteiten geschikt voor kinderen vanaf 0 tot circa 12 jaar.

Het aanbieden van activiteiten voor alle leeftijdscategorieën.

Het aanbieden van faciliteiten voor recreatief gebruik, waaronder speelgelegenheid.

 

Therapeutisch/ ondersteunend:

Het bieden van plaats voor vrijwilligerswerk in het kader van re-integratie en soortgelijke trajecten.

Het (beperkt) aanbieden van plekken voor mensen met een beperking, mits goede begeleiding gegarandeerd kan worden.

 

Leerplekken:

Het bieden van een stageplaats voor leerlingen van het vakgericht onderwijs VMBO en MBO dierverzorging.

Het bieden van leerplekken voor leerlingen van het praktijkonderwijs.

 

 

Beloningsbeleid

De kinderboerderij is een stichting en wordt beheerd door twee vaste parttime medewerkers, die wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers. De kinderboerderij ontvangt een bijdrage van de gemeente Westland voor het beheer, aangevuld met donaties, giften en sponsorgelden van bedrijven en andere organisaties en eigen inkomsten.

Een vrijwilliger is een persoon die niet beroepshalve en op vrijwillige basis werkzaamheden verricht voor een organisatie of een instelling zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsvergoeding ontvangt. Ook stagiaires vallen hieronder. Er is geen sprake van een arbeidscontract.

 

Jaarlijkse activiteiten

De kinderboerderij wordt een laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaats, waar allerlei doelgroepen zich welkom voelen.

Belangrijke trekkers zijn uiteraard de dieren, maar onze opzet is dat er ook leuke, recreatieve activiteiten zoals: schapenscheerfeest, verjaardagen, aandacht voor dierendag, speurtocht (educatie), enz.

 

Balans

Financieel overzicht 2020.pdf