Activiteiten 2023

 

  • Het jaar 2023 zijn we voortvarend begonnen.

  • Met Pasen zijn er attenties geschonken aan de vrijwilligers en bestuur. Wij zijn blij dat iedereen zo enthousast is en willen ze bedanken.

  • Op 27 mei is er een schapenscheerfeest gehouden. Met het zonnige weer werden alle schapen geschoren. Doordat we melding hadden gemaakt in de lokale kranten was er een grote opkomst.

  • In de kantine hangt een foto-smoelenboek, zodat men weet wie er als vrijwilliger werkzaam is.

  • Er worden weer kinderfeestjes gevierd. Zie info op activiteiten -> kinderfeestjes.

  • Op 2 september hebben we ons 45 jarig jubileum gevierd met alle belangstellenden en vrijwilligers. 

  • We hebben geen burendag gevierd; we hebben een feest gevierd op 2 september.

  • Voor het eerst hebben we meegedaan met de Rabo Clubsupport; we willen iedereen bedanken die op de kinderboerderij gestemd hebben. Super!

  • Al met al is het een gezellig jaar geweest.