IBAN: NL 26 RABO 0368 1300 10 t.n.v. Stichting de Waterster

RSIN/fiscaal nummer: 8029.55.605

Stichting De Waterster is per 2008 erkend als ANBI. Dit betekent dat het door de belastingdienst als 'algemeen nut beogende instelling' is aangewezen.

Schenkers aan de kinderboerderij kunnen hierdoor gebruik maken van fiscale voordelen:
- Een ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
- Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van de schenking.
- Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Zie ook de sponsorpagina.